1) Beton: KGS Uygunluk Belgesi, G Uygunluk Belgesi

 • TS EN 206
 • TS 13515

2) Agregalar: Fabrika Üretim Kontrolün Uygunluğu Belgesi (CE İşaretlemesi için)

 • Beton agregaları (TS 706 EN 12620+A1)
 • İnşaat mühendisliği işleri ve yol yapımında kullanılan agregalar (TS EN 13242+A1)
 • Hafif agregalar (TS EN 13055)
 • Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar (TS EN 13043)
 • Demiryolu balastları (TS 7043 EN 13450)
 • Harç yapımı için agregalar (TS 2717 EN 13139)

3) Beton Kimyasal Katkıları: Fabrika Üretim Kontrolün Uygunluğu Belgesi (CE İşaretlemesi için)

 • Beton kimyasal katkıları (TS EN 934-2+A1)
 • Öngerme çeliği için şerbet katkıları (TS EN 934-4)

4) Bitüm ve Bitümlü Karışımlar (Asfalt): Fabrika Üretim Kontrolün Uygunluğu Belgesi (CE İşaretlemesi için)

 • Asfalt betonu (TS EN 13108-1)
 • Asfalt çimentolar (TS EN 13108-2)
 • Yumuşak asfalt (TS EN 13108-3)
 • Sıcak silindirlenen asfalt (TS EN 13108-4)
 • Taş mastik asfalt (TS EN 13108-5)
 • Mastik asfalt (TS EN 13108-6)
 • Gözenekli asfalt (TS EN 13108-7)
 • Bitümlü harç kaplamalar (TS EN 12273)
 • Sert döşeme tipi bitümler (TS EN 13924-1)
 • Kaplama sınıfı bitümler (TS EN 12591)
 • Katbek ve inceltilmiş bitümlü bağlayıcılar (TS EN 15322)
 • Katyonik bitüm emülsiyonları için tanımlayıcı çerçeve (TS EN 13808)

5) Beton Mineral Katkıları: Performansın Değişmezliği Belgesi (CE İşaretlemesi için)

 • Öğütülmüş yüksek fırın curufu (TS EN 15167-1)
 • Uçucu kül (TS EN 450-1)

6) Betonda Kullanılan Lifler: Performansın Değişmezliği Belgesi (CE İşaretlemesi için)

 • Çelik lifler (TS EN 14889-1)
 • Polimer lifler (TS EN 14889-2)

Diğer Belgelendirme Alanları

 • CSC Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirmesi
 • KGS Çevre Belgelendirmesi
 • KGS İş Sağlığı ve Güvenliği Belgelendirmesi