You are currently viewing KGS 43. İcra Komitesi Toplantısı yapıldı

KGS 43. İcra Komitesi Toplantısı yapıldı

Kalite Güvence Sistemi (KGS) İcra Komitesi toplantısı 10 Şubat 2022 tarihinde telekonferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıya, KGS Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hulusi Özkul, KGS Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Turan Özturan, THBB Genel Sekreteri Reşat Sönmez, KÜB Genel Sekreteri İlknur Dadaş, KGS Sistem Denetimi Müdürü Çağlar Şaşmaz, KGS Ürün Denetimi Müdürü Harun Yanpınar; KGS Uzman Mühendisleri Öznur Bağcılar ve Ömer Gül katıldı. Önceki toplantı kararlarının gözden geçirilmesiyle başlayan toplantıda, 2021 yılı belgelendirme ve denetim verileri değerlendirildi. Personel denetiminin yapılması ve gelecek yıl hedeflerinin belirlenmesiyle devam eden toplantı, mali bütçe analizinin yapılmasıyla sona erdi. Türkiye Hazır Beton Birliğinin ülkemizde kullanılan betonun tamamının kaliteli üretilmesi için yaptığı çalışmalardan en önemlisi 1995 yılında THBB Kalite Güvence Sistemini (KGS) kurmak olmuştur. KGS’nin hedefi, beton üretim tesislerini yerinde denetlemenin yanı sıra, habersiz ürün denetimleri de gerçekleştirerek tesislerin üretim kalitesinde sürekliliğin sağlanmasıdır.