Bitüm ve Bitümlü Karışımlarda Kalite:

Bitüm ve bitümlü karışımlar, şu anda zorunlu CE İşaretlemesine tabi ürünler arasında yer almaktadır. 2001 yılında yürürlüğe giren 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a dayanılarak ilk olarak 2007 yılında zorunlu yürürlüğe alınan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, bitüm ve bitümlü karışımlarn yurtiçinde tüketilse dahi CE İşareti taşımadan piyasaya arzına izin vermemektedir.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, bitüm ve bitümlü karışımlar ve diğer birçok yapı malzemesinin CE İşaretlemesi ile ilgili hususlarını belirlemektedir. Ayrıca Ülkemizde bitüm ve bitümlü karışımlar da ürün standartları olarak da harmonize Avrupa Standartları kullanılmaya başlanmış ve böylece CE işaretlemesiyle ilgili bitüm ve bitümlü karışımlar’a özgü detaylar ortaya konmuştur.
KGS, 2008 yılında aldığı yetkiyle (bknz. Görevlendirme Tebliği) bitüm ve bitümlü karışımlar’da CE işareti için “Fabrika Üretim Kontrolün Uygunluğu Belgesi” vermeye başlamıştır.

Belgelendirme Kapsamı: 
Fabrika Üretim Kontrolün Uygunluğu Belgesi:

 • Asfalt betonu (TS EN 13108-1)
 • Asfalt çimentolar (TS EN 13108-2)
 • Yumuşak asfalt (TS EN 13108-3)
 • Sıcak silindirlenen asfalt (TS EN 13108-4)
 • Taş mastik asfalt (TS EN 13108-5)
 • Mastik asfalt (TS EN 13108-6)
 • Gözenekli asfalt (TS EN 13108-7)
 • Bitümlü harç kaplamalar (TS EN 12273)
 • Sert döşeme tipi bitümler (TS EN 13924-1)
 • Kaplama sınıfı bitümler (TS EN 12591)
 • Katbek ve inceltilmiş bitümlü bağlayıcılar (TS EN 15322)
 • Katyonik bitüm emülsiyonları için tanımlayıcı çerçeve (TS EN 13808)

Belgelendirme Süreci:
Bitüm ve bitümlü karışımlar üreticisi ilgili bitüm ve bitümlü karışımlar standardının istediği şekilde başlangıç tip deneylerini yapmalıdır. Başlangıç tip deneyleriyle belirlenen ürünler için bir üretim kontrol sistemi oluşturulmalıdır.
Başvuru aşamasından sonra üreticinin standarda göre kurmuş olduğu üretim kontrol sistemi ve üretim tesisi, KGS Sistem Tetkiki Ekibi tarafından detaylı bir sistem tetkikine tabi tutulmaktadır. Sistem tetkiklerinde uygunsuzluk tespit edilmemesi veya tespit edilen uygunsuzlukların belirlenen sürelerde giderilmesi durumunda, KGS Belgelendirme Komitesi’nin değerlendirmesi ile tesis için kapsam dahilindeki ürünler için Fabrika Üretim Kontrolün Uygunluğu Belgesi düzenlenmektedir.

KGS’den alınacak Fabrika Üretim Kontrolün Uygunluğu Belgesi, zorunlu olmasının yanı sıra bitüm ve bitümlü karışımlar kullanıcıları tarafından bitüm ve bitümlü karışımlar alımında çok önemli bir tercih nedenidir.

Ayrıntılı bilgilendirme için dokümanlar menüsünden rehberi inceleyebilirsiniz.