Mineral Katkı Sektörü ve Kalite:

Mineral Katkıları, şu anda zorunlu CE İşaretlemesine tabi ürünler arasında yer almaktadır. 2001 yılında yürürlüğe giren 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a dayanılarak ilk olarak 2007 yılında zorunlu yürürlüğe alınan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, mineral katkıların yurtiçinde tüketilse dahi CE İşareti taşımadan piyasaya arzına izin vermemektedir.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, mineral katkıları ve diğer birçok yapı malzemesinin CE İşaretlemesi ile ilgili hususlarını belirlemektedir. Ayrıca Ülkemizde mineral katkıları ürün standartları olarak da harmonize Avrupa Standartları kullanılmaya başlanmış ve böylece CE işaretlemesiyle ilgili mineral katkılara özgü detaylar ortaya konmuştur.
KGS, 2008 yılında aldığı yetkiyle (bknz. Görevlendirme Tebliği) mineral katkıları CE işareti için “Performansın Değişmezliği Belgesi” vermeye başlamıştır.

Belgelendirme Kapsamı:  

Performansın Değişmezliği Belgesi:

  • Öğütülmüş yüksek fırın curufu (TS EN 15167-1)
  • Uçucu kül (TS EN 450-1)
  • Silis dumanı (TS EN 13263-1+A1)

Belgelendirme Süreci:
Mineral katkı üreticisi ilgili mineral katkı standardının istediği şekilde başlangıç tip deneylerini yapmalıdır. Başlangıç tip deneyleriyle belirlenen ürünler için bir üretim kontrol sistemi oluşturulmalıdır.
Başvuru aşamasından sonra üreticinin standarda göre kurmuş olduğu üretim kontrol sistemi ve üretim tesisi, KGS Sistem Tetkiki Ekibi tarafından detaylı bir sistem tetkikine tabi tutulmaktadır. Sistem tetkiklerinde uygunsuzluk tespit edilmemesi veya tespit edilen uygunsuzlukların belirlenen sürelerde giderilmesi durumunda, KGS Belgelendirme Komitesi’nin değerlendirmesi ile tesis için kapsam dahilindeki ürünler için Performansın Değişmezliği Belgesi düzenlenmektedir.

Fabrika üretim kontrolünün tetkikinde mineral katkılarda habersiz ürün tetkiki yapılır. Mineral katkı üretim tesisinde, alınacak numuneler üzerinde mineral katkı deneyleri yılda en az 6 (altı) kez yapılır.
KGS’den alınacak Performansın Değişmezliği Belgesi, zorunlu olmasının yanısıra mineral katkı kullanıcıları tarafından mineral katkıları alımında çok önemli bir tercih nedenidir.

Ayrıntılı bilgilendirme için dokümanlar menüsünden rehberi inceleyebilirsiniz.