Betonda Kullanılan Lif Sektörü ve Kalite:

Betonda kullanılan lifler, şu anda zorunlu CE İşaretlemesine tabi ürünler arasında yer almaktadır. 2001 yılında yürürlüğe giren 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a dayanılarak ilk olarak 2007 yılında zorunlu yürürlüğe alınan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, liflerin yurtiçinde tüketilse dahi CE İşareti taşımadan piyasaya arzına izin vermemektedir.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, lifler ve diğer birçok yapı malzemesinin CE İşaretlemesi ile ilgili hususlarını belirlemektedir. Ayrıca Ülkemizde liflerin ürün standartları olarak da harmonize Avrupa Standartları kullanılmaya başlanmış ve böylece CE işaretlemesiyle ilgili liflere özgü detaylar ortaya konmuştur.
KGS, 2013 yılında aldığı yetkiyle (bknz. Görevlendirme Tebliği) betonda kullanılan lifler CE işareti için “Performansın Değişmezliği Belgesi” vermeye başlamıştır.

Belgelendirme Kapsamı: 
Performansın Değişmezliği Belgesi:

  • Çelik lifler (TS EN 14889-1)
  • Polimer lifler (TS EN 14889-2)

Belgelendirme Süreci:
Betonda kullanılan liflerde CE İşaretlemesi yapılabilmesi için öncelikle lif üreticisinin standartlara uygun bir üretim kontrol sistemi kurması gerekmektedir.

Betonda kullanılan liflerin tabi olduğu uygunluk teyit sisteminin “1” olması dolayısıyla, lif üreticisinin üretim tesisi ile oluşturmuş olduğu üretim kontrol sistemi KGS tarafından başlangıçta tetkik edilmekte, başlangıç tip deneyleri yapılmakta ve uygunsuzluk yoksa veya giderilirse Performansın Değişmezliği Belgesi verilmektedir. Bu belge süresi sınırsız bir belgedir fakat her yıl ilk tetkik gibi sürdürülen periyodik (gözetim) sistem tetkikleri sonucu tespit edilen uygunsuzluklar belirlenen sürelerde giderilmezse veya üretim kontrol sistemi etkileyen önemli değişiklikler yapılmışsa belge askıya alınabilir veya iptal edilebilir.  

Performansın Değişmezliği Belgesi’ne istinaden CE İşaretini oluşturmak ve ürüne iliştirmekten üretici sorumludur.

Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi: Belgelendirmenin bir şartı olarak kurulan üretim kontrol sistemi ile betonda kullanılan lif üreticisinin kalite sapmaları azalacak ve böylece uygun olmayan ürün çıkmamasının sağlandığı daha ekonomik üretim sağlanacaktır. Uygun olmayan ürünün oluşmaması ayrıca lif üreticisi ile müşterisinin ilişkisinde güven ortamı oluşturacaktır.

KGS’den alınacak Performansın Değişmezliği Belgesi, zorunlu olmasının yanı sıra lif kullanıcıları tarafından lif alımında çok önemli bir tercih nedenidir.

Ayrıntılı bilgilendirme için dokümanlar menüsünden rehberi inceleyebilirsiniz.