You are currently viewing KGS Bilimsel Danışma Komitesi ve Denetçi Paylaşım toplantısı yapıldı

KGS Bilimsel Danışma Komitesi ve Denetçi Paylaşım toplantısı yapıldı

Kalite Güvence Sistemi (KGS) Bilimsel Danışma Komitesi ve Denetçi Paylaşım toplantısı 10 Aralık 2021 tarihinde telekonferans yöntemiyle yapıldı.

Toplantıya, KGS Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hulusi Özkul, KGS Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fevziye Aköz, KGS Baş Denetçileri Prof. Dr. Bülent Baradan, Prof. Dr. Fahri Özbayoğlu, Prof. Dr. Abdurrahman Güner, A. Erol Dikicioğlu, Çağlar Şaşmaz, Harun Yanpınar; KGS Uzman Mühendisleri Öznur Bağcılar, Ömer Gül ve THBB Teknik Danışmanı Yasin Engin katıldı. Toplantıda KGS’nin belgelendirme yaptığı standartlarda meydana gelen değişiklikler ve bu standartlara göre KGS’nin denetim metodolojisi hakkında bilgilendirme yapıldı. Türkiye Hazır Beton Birliğinin ülkemizde kullanılan betonun tamamının kaliteli üretilmesi için yaptığı çalışmalardan en önemlisi 1995 yılında THBB Kalite Güvence Sistemini (KGS) kurmak olmuştur. KGS’nin hedefi, beton üretim tesislerini yerinde denetlemenin yanı sıra, habersiz ürün denetimleri de gerçekleştirerek tesislerin üretim kalitesinde sürekliliğin sağlanmasıdır.

Kalite Güvence Sistemi (KGS) hakkında

Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi (KGS), Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından hazır beton ve ilgili ürünlerin üretim yerinde denetlenmesi amacıyla 1995 yılında kurulan bir ürün belgelendirme kuruluşudur. KGS, hiçbir ilgili tarafın çoğunluk olmadığı bağımsız bir yapıya sahip “KGS Kurulu” tarafından yönetilmektedir.

KGS Kurulunda; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, TÜBİTAK, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, Türkiye Hazır Beton Birliği, Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği, Agrega Üreticileri Birliği Derneği ve Türkiye Prefabrik Birliği temsilcileri yer almaktadır. Hiçbir ilgili tarafın çoğunluk olmadığı, bağımsız ve tarafsız bir yapıyla faaliyet gösteren KGS Kurulu birçok sektör tarafından da örnek olarak ele alınmaktadır.

KGS, betonda uzun yıllardır vermekte olduğu “KGS Uygunluk Belgesi” ile inşaat sektöründe en güvenilir gönüllü belgelendirme modellerinden biri hâline gelmiştir. Bu belgelendirmenin yanı sıra KGS, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında betonda G İşaretlemesi’nde 001 numaralı ilk uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında betonu oluşturan bütün ürünler için CE İşaretlemesinde 2055 No.lu onaylanmış kuruluş olarak atanmış; ayrıca Türk Akreditasyon Kurumundan akredite olmuştur.